top of page

繼續去展覽會今次係客人聯同飲品製造商一起,帶埋他們新購的售賣機一起出展。


ความคิดเห็น

ไม่สามารถโหลดความคิดเห็น
ดูเหมือนจะมีปัญหาทางเทคนิคบางอย่าง ลองเชื่อมต่ออีกครั้งหรือรีเฟรชหน้าเพจ
bottom of page